CO JSOU KARIKATURY?

 

Karikatury jsou vlastně satirické portréty. Jejich funkce má nepřeberné množství nuancí, ale všechy mají něco společné a to je humor a nadsázka. 

Nebylo by divu, kdyby vědci zjistili, že historie karikatury sahá k pravěku do doby, kdy nějaký  divoch se smyslem pro humor začal "čmárat" po stěnách jeskyně dodnes přetrvávající kresby s překvapivě vysokou výtvarnou úrovní. Určitě se našel už tehdy potměšilý kumštýř a jeho satirické kresby někde čekají na své objevení, neboť humor je to, co nás od zvířat odlišuje.Možná.Protože jsou pravěké výrazové prostředky svou jednoduchostí vlastně dokonalejš, než ty dnešní, je možné, že jsme komičnost některých kreseb dosud nepochopili.

Rozhodně se v celém průřezu historie umění objevují karikatury v kresbě,malbě i sochařství. Objevují se pochopitelně i v literatuře a dokonce i v hudbě, ale to je jiný šálek.

Karikatury používal ve svých surrealistických malbách Hieronýmus Bosch, zkarikované výrazy postav z obrazů Pietera Bruegela umocnily lidská dramata v nich, Goyovy caprichos málem dovedly jejich tvůrce až na hořící hranici řádících Jezuitů, Lautrecovy živé kresby z Moulin Rouge jsou plné satiry a před vynálezem fotografie byly noviny i časopisy plné karikatur, jež je svou vypovídající i výtvarnou hodnotou obohacovaly. I comics k nim patří. Dnes se zdá, ke škodě periodických tiskovin, že fotografie zcela vytlačily ty svérázné kresby, vyvolávající úsměvy na tvářích čtenářů. Když se však karikatura v tisku objeví, přitáhne k sobě pozornost čtenáře přednostně. Protože karikatuře není nic svaté, je schopna ukázat humorně na vše lidské. Takže se v ní zhusta objevuje i sex a erotika

Karikatury zkrátka doprovázejí lidstvo téměř od počátku a budou s ním až do hořkého konce, protože podle staré pravdy:    

" Sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo!"

V současnosti získaly karikatury nový prostor i uplatnění a to jako individuální dárky jednotlivcům, dvojicím i skupinám. Většinou jde o dárky k narozeninám, na rozloučenou, přátelům, partnerům, dárky rodičům, ale i dárky svatební, nebo svatební oznámení apod. Karikaturou lze obdarovat kohokoli a nezáleží, zda je majetný, či nikoliv.

Možná je diskutabilní, zda v tomto případě jde o umění. Je to tak, že karikatury od některých tvůrců jsou nesporně uměním, od dalších možná umění jen lízly a pak jsou takové, co si ten název nezaslouží, protože jde spíše o zkomoleniny. Dobré karikatury mají vtip, vystihují kreslené a mají svůj čistý styl. Lze je pojmout portrétově prokreslené, ale zdařilá karikatura minimalistickou zkratkou značí mistra. Tyto dva typy, jako by byly dvěma mezními body nekonečné řady nuancí karikatur, klonících se k jedné, nebo druhé straně.  Karikatury mohou být nelítostné až obludné, ale i milosrdnější, černobílé i barevné a vytvářené nejrůznějšími materiály. Mezi sběrateli umění najdeme i sběratele karikatur a někteří dokonce sbírají své vlastní od různých kreslířů.

Co dodat? Tím pravým elixírem života je smích a karikatury jsou jedním z jeho stálých šiřitelů.

 

 

karikatura Arnolda
HLÁŠKY
Směj se a celý svět se směje s tebou, plač a pláčeš sám.
Partnerské weby

  Přidejte si nás na
  FACEBOOKU Karikatury na Facebooku


  500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Články