6 důvodů, proč najmout karikaturistu pro firemní akci:

1/ skvělá zábava pro hosty firemní akce

2/ hosté firemní akce si odnesou dárek 

3/ jsme spolehliví a zkušení profesionálové 

4/ karikaturista potřebuje jen osvětlený prostor 2x2m a 3 klasické židle

5/ na každé firemní akci jsou karikatury oblíbenou atrakcí 

6/ nízká cena a velký efekt

7/ vyzkoušíte novou atrakci   

FIREMNÍ AKCE KARIKATURISTA - DALŠÍ INFORMACE 

 

Firemní akce nebo chcete-li firemní večírek má být provázen především dobrou zábavou na úrovni tak, aby zůstal v paměti účastníků zapsán jako zdařilý. Jsme skupina karikaturistů, kteří kreslí karikatury pro firemní akce už řadu let a notnou měrou přispíváme k nálepce zdařilý v paměti hostů těchto večírků. Karikatury kreslené na živo hostům firemní akce jsou atrakcí, která je vždy v obležení přihlížejících i zájemců a díky komentářům k vznikajícímu dílku, je zábava zaručena. Lidé si pak odnášejí svou karikaturu na památku, ale k tomu i zvláštní prožitek při sezení modelem, kdy museli čelit komentářům a smíchu, neznajíc přesnou příčinu, která je šokovala až při pohledu na hotovou svou karikaturu. Tento šok karikovaného je pak spouštěčem smíchu přihlížejících i jeho. Agentury i firmy si nás najímají opakovaně, protože jsme zárukou zábavy a pohody. Proč? Je to jednoduché. Víme, jak na to. Léta zkušeností a profesionální přístup z nás dělá žádanou atrakci na spolehlivě dobré úrovni. Karikatury hostům firemní akce mají mnoho výhod pro pořadatele a investora večírku. Karikatury jsou žádanou atrakcí, zajišťují zábavu na dobré úrovni, nejsou finančně náročné, jsou připomínkou firemní akce a spokojenost hostů také není zanedbatelným faktorem. 

Karikaturistu lze jednoduše objednat on-line formulářem. 

karikatura Arnolda
HLÁŠKY
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu celý život. Seneca
Partnerské weby

  Přidejte si nás na
  FACEBOOKU Karikatury na Facebooku


  500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Články