PORTRÉT JAKO DÁREK?

Vybrat portrét jako dárek je věc zcela citová. Takový dárek má připomínat příjemci portrétovaného v určité době. Proto jsou portrétovány nejčastěji děti a prarodiče pak zažívají překvapení a radost z nečekaného dárku. Dvou-portréty bývají častým svatebním darem, nebo dárkem k výročí. Někdy portrét vaší tváře mile překvapí a potěší partrnera. Občas je zakázkou i rodinný portrét.                                                                      

Podle kvalitní fotografie kreslíři dokáží nakreslit věrný portrét každý svým stylem, kterým přidávají do díla něco ze sebe, takže nejde jen o fotografickou podobiznu, ale o umělecký portrét. I techniky kresby jsou různé a každý má svůj vlastní přístup. Černo-bíle kreslíme tužkou, uhlem i pastelem  někdy v kombinaci s tónovaným papírem a bílou křídou. Barevně obvykle na tónovaný papír barevnými křídami. Malujeme akvarelem i olejem na papír, desku nebo plátno. Portrét je těžká disciplína a tisíc malířů se ho zhostí na tisíc způsobů. Nenajdete stejný styl, jen podobný. Je to individuální, jako otisk prstu, který tam mimochodem zanechá většina z nás, protože ke kresbě a malbě používáme jako nástroj i své prsty. Nejen umění autora, ale i pracnost techniky určuje cenu portrétu.  

 

 

Jako dárek je portrét velmi stálá věc, která se navíc dědí po generace, zatímco i nejmodernější současný notebook bude už za dva roky historický kousek, stejně jako každý elektronický výrobek. Portrét vyplní a oživí prázdné místo. Někdy lze kresbu i samostatně osvětlit, takže má svůj vlastní bodový zdroj světla, což pak použito jako tzv. intimní osvětlení má v interiéru působivost opravdu překvapivou.Portrét tedy můžeme doporučit, protože bývá jeho příjemcem velmi ceněný, ale při tom je jeho pořizovací cena relativně nízká v poměru k jeho hodnotě. Kdyby nic jiného, tak je dárkem neobvyklým a zároveň i plným emocí. Nejde o chladnou věc. Portrétování má dlouhou historii.

 

 

karikatura Arnolda
HLÁŠKY
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu celý život. Seneca
Partnerské weby

  Přidejte si nás na
  FACEBOOKU Karikatury na Facebooku


  500 Internal Server Error

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.

  Články